Kladenie zámkovej dlažby za pár hodín

Kladenie zámkovej dlažby krok za krokom

Kladenie zámkovej dlažby, tento proces zaraďujeme medzi exteriérové práce v okolí našich rodinných domov. Na skutočnosť, či sa naša záhrada bude páčiť hosťom, nemá vplyv len výsadba okrasných drevín a rastlín. Celkový dojem dotvára aj stavebná stránka záhrady a kladenie zámkovej dlažby patrí medzi tieto aktivity. Proces kladenia zámkovej dlažby je následne potrebné dodržať stanovených proces vo všetkých svojich fázach. V každom menšom či väčšom meste dnes už nájdeme stavebniny, v ktorých je možné okrem samotnej dlažby zakúpiť aj doplnkový materiál potrebný na proces pokládky. V každej z týchto predajní pracuje personál, ktorý nám tento proces dokáže popísať a venovať zopár užitočných rád. Z pohľadu týchto firiem je zámková dlažba vysoko obrátkový tovar. Stavebníctvu ako takému sa v týchto časoch darí veľmi slušne a s kľudom možno povedať, že je v súčasnosti veľmi lukratívnym predmetom podnikania. 

Kladenie zámkovej dlažby a zopár užitočných rád 

Rady na kladenie zámkovej dlažby
Ako si poradiť s kladením zámkovej dlažby?

V rámci kladenia zámkovej dlažby rozlišujeme niekoľko spôsobov, pričom výber konkrétneho z nich závisi od viacerých faktorov. Nimi môže byť napríklad priestor, kde bude dlažba umiestnená alebo jej rozmery. V praxi najznámejšími spôsobmi sú pravidelná, nepravidelná a nesymetrická pokládka. Pre samotnou pokládkou je však potrebné zabezpečiť dokonalý podklad. Platí jednoduché pravidlo, že dlažba bude len taká kvalitná, aký dobrý bude jej podklad. Neznamená, že pokiaľ po dokončení kladenia zámkovej dlažby už podklad neuvidíte a zíde vám z očí, nebude na ňom už následne záležať. Omyl, zaťaženie vyvíjané na dlažbu sa totižto následne prenáša na podklad a ten sa vie v budúcnosti podpísať pod deformáciou spojov či upadaním jednotlivých kociek alebo tvárnic. Prejdime ďalej na dlažbové lôžko, ktoré je tvorené drveným kamenivom. Ideálna je hrúbka tejto vrstvy 3 – 5cm a kamenivo by malo byť frakcie 4 – 8mm. Po príprave takéhoto povrchu sa môžeme venovať kladeniu zámkovej dlažby a vybrať jeden z vyššie uvedených spôsobov pokládky. Jednotlivé dlažbové prvky by mali mať medzi sebou dodržaný škárový rozostup 3 – 5mm. Poslednou fázou pokládky je vibrovanie, ktoré možno realizovať výlučne na suchom povrchu a pred jeho uvedením do prevádzky. Rovnako je potrebné pred vibrovaním vyplniť všetky škáry a dlažbu dôkladne vyčistiť. Ak dlažba nemá bočné lemovanie, napríklad prostredníctvom obrubníkov, je potrebné fixovať bočný rad dlaždíc pred zosuvu do strán. 

Ak máte záujem o profesionálov, ktorý zabezpečia pokládku vašej dlažby za krátky čas kliknite na internetovú stránku http://exterierstav.sk/.