Opatrovanie deti v domacom prostredi

Opatrovanie detí v domácom prostredí je ideálne

Článok “Starostlivosť o deti v domácom prostredí” poskytuje komplexný prehľad rozhodujúcich prvkov a aspektov domácej starostlivosti o deti. Tento článok sa orientuje v základných aspektoch, od podpory bezpečného a stimulujúceho prostredia, cez riešenie núdzových situácií až po starostlivosť o rozvojové zručnosti detí. Keďže domáce prostredie má veľký vplyv na rast a vývoj dieťaťa, je veľmi dôležité, aby rodičia, opatrovníci alebo …