Jistič do spotřebičů

Proč je jistič důležitý?

Co je to jistič pravděpodobně víte, ale mnoho lidí neví, jakou roli konkrétně jistič plní. Role jističe je velmi důležitá a přispívá k bezpečnosti elektroinstalace. Tento úkol spočívá v odpojení přívodu elektrického proudu v takovém případě, kdy jím začne proudit vyšší elektrický proud, než je bezpečné. Jistič tak zajišťuje, že do elektrických spotřebičů se nedostane nadměrné množství elektrického proudu, což ochrání jak samotné elektrospotřebiče, tak i osoby, které se nacházejí v jejich okolí. Poté, co jistič odpojí elektrický proud, stačí jej znovu zapnout a svůj úkol bude plnit i nadále. 

Kdo by se měl postarat o instalaci jističe?

Jistič a jeho instalace
Použití jističe

Pokud potřebujete nainstalovat jistič, vhodné bude, pokud takovou práci svěříte do rukou profesionála. O instalaci jističe byste se neměli pokoušet svépomocí, pokud na takovou práci nemáte potřebné vzdělání a zkušenosti. Práce v oblasti elektroinstalací může být velmi nebezpečná, jelikož zde je riziko zasažení elektrickým proudem. Právě to je důvod, proč by měl do elektroinstalace zasahovat výhradně odborník. Pokud by se o instalaci jističe postarala nekvalifikovaná osoba, mohlo by dojít k poškození zdraví nebo k nesprávnému zapojení jističe. Pokud je jistič zapojen nesprávně, není schopen plnit svůj úkol, což znamená, že v případě vzniku přepětí by jistič neodpojil elektrický proud a mohlo by dojít ke vzniku škod na elektrických spotřebičích, jakož i ke vzniku úrazů. Pokud se chcete takovým komplikacím vyhnout, instalaci jističe svěřte do rukou profesionála. 

Dělení jističů

Jističe lze rozdělit na několik typů na základě jejich vlastností. Podle toho, jak lze jističe ovládat, je dělíme na jističe ovládané elektromotorickým pohonem, jističe ovládané ručně a jističe ovládané pneumatickým pohonem. Podle toho, jaký počet pólů jističe mají, je rozdělujeme na třípólové a jednopólové. Při rozdělování jističů do jednotlivých kategorií je podstatné také to, pro jaký druh elektrického proudu jsou určeny. Jedná se o jednosměrné, střídavé nebo univerzální jističe. Na základě typu spouště můžeme jističe rozdělit na jističe se zkratovou spouští a jističe s tepelnou spouští. S výběrem vhodného jističe se obraťte na odborníka, který vám doporučí takový jistič, který bude pro vaši elektroinstalaci vhodný. Další informace o jističích naleznete na internetové stránce https://www.legrand.cz/