Podnikateľský zámer budúcnosti

Podnikateľský zámer nie je iba teória bez významu

Ak sa opýtate úspešných podnikateľov na to, čo je pri štarte podnikania alebo nových podnikateľských aktivitách skutočne dôležité, odpoveď bude jednoznačná – kvalitný podnikateľský zámer. Začínajúci podnikatelia ho častokrát vnímajú ako obyčajnú teóriu, ktorú potom predložia potenciálnemu investorovi. Podnikateľský plán má však oveľa hlbší zmysel. Jeho podstatou nie je len získať finančné prostriedky, ale aj usmerniť vás ako podnikateľa. Prečítajte si, o čom by podnikateľský zámer mal byť a čo by v ňom za žiadnu cenu nemalo chýbať.

Vypracovanie podnikateľského zámeru vykonajte sami

Podnikateľský zámer pre bankové subjekty
Dôvody na vypracovanie podnikateľského zámeru

Prečo? Z veľmi jednoduchého dôvodu. Vy ako podnikateľ najlepšie poznáte svoje podnikanie, ciele a to, čo chcete v podnikaní dosiahnuť. Neváhajte preto zobrať do ruky pero a napísať na papier všetko, čo vás napadne. Nevadí, že to nemá formu. Na tej zapracujete neskôr. V prvom kroku je dôležité zapísať si všetky myšlienky o vašom podnikaní a premýšľať o nich do detailov. Iba vy viete, o čo skutočne pôjde. Dôležitou súčasťou podnikateľského zámeru je finančný plán. Zostaviť ho je pomerne ťažké a preto by ste si pri tomto kroku mali k sebe zavolať odborníka. Účtovníka budete potrebovať aj v nasledujúcich fázach vášho podnikania takže teraz je teraz správny čas zamestnať ho. Zároveň sa nesnažte svoj biznis plán zostaviť z večera do rána. Ak sa to už niekedy v živote niekomu podarilo, určite to nemalo nič spoločné s kvalitou. Podnikateľský zámer si vyžaduje váš čas a plnú koncentráciu. Iba tak sa môže dostaviť úspech.

Štruktúra podnikateľského zámeru nie je striktne daná

Určite vás zaujíma, čo všetko by mal kvalitný podnikateľský zámer obsahovať. Na internete nájdete množstvo inšpirácie, avšak vy si môžete vytvoriť vlastnú štruktúru. Mala by byť však logická, prehľadná a mala by dávať zmysel. V podnikateľskom pláne by ste nemali zabudnúť predstaviť svoju firmu, opísať jej podstatu a ciele a tiež zamerať sa na projekt, na ktorý chcete získať financie. Podstatnou časťou je napríklad tiež konkurencia, marketingové stratégie či popis výrobného procesu. Ak chcete prispieť niečím zaujímavým, môžete napríklad popísať vplyv vášho projektu na životné prostredie. Viac sa o podnikateľskom zámere dočítate na webovej stránke https://marekstraka.com/.