Operácia šedého zákalu zvyčajne zahŕňa niekoľko odlišných, ale vzájomne prepojených fáz.

Operácia šedého zákalu a jej priebeh

Pochopenie operácie šedého zákalu je dôležité najmä pre osoby, ktoré trpia týmto častým očným ochorením. Ako komplexný sprievodca operáciou šedého zákalu je nevyhnutné uviesť, že operácia šedého zákalu je zákrok, ktorý vykonáva oftalmológ na odstránenie zakalenej šošovky v oku, ktorá zhoršuje videnie. Operácia zahŕňa výmenu zakalenej šošovky za umelú, známu ako vnútroočná šošovka (IOL), s cieľom obnoviť jasné videnie. Operácia zvyčajne trvá približne hodinu a väčšina pacientov môže ísť domov ešte v ten istý deň. Ide prevažne o ambulantný zákrok, ktorý si vyžaduje len lokálnu anestéziu. Mnohí ľudia, ktorí podstúpia operáciu sivého zákalu, sa môžu vrátiť k svojim bežným aktivitám do jedného alebo dvoch dní v závislosti od toho, ako ich telo reaguje na operáciu. Úspešnosť operácie je približne 95 %, čo z nej robí veľmi účinnú liečbu šedého zákalu. Okrem toho sa operácia sivého zákalu v priebehu rokov výrazne vyvinula a zdokonalila, vďaka pokročilým technikám a vybaveniu je bezpečnejšia a účinnejšia. Pochopením priebehu a špecifík tejto operácie môžu pacienti prijímať informované rozhodnutia o zdraví svojich očí a primerane sa na zákrok pripraviť.

Priebeh operácie šedého zákalu – od predoperačnej po pooperačnú fázu

The procedure of an eye surgery - Ophthalmology, Optometry and Eye Surgery

Operácia šedého zákalu zvyčajne zahŕňa niekoľko odlišných, ale vzájomne prepojených fáz od predoperačných štádií až po pooperačnú rekonvalescenciu. Predoperačná fáza sa sústreďuje najmä na komplexné vyšetrenie s cieľom posúdiť závažnosť šedého zákalu, zdravotný stav oka a celkový zdravotný stav pacienta. Hodnotenie zahŕňa testy, ako je topografia rohovky, rozšírenie zrenice a biometria na meranie rozmerov oka. Po poučení pacienta o rizikách a výhodách chirurg naplánuje zákrok, ktorý sa zvyčajne vykonáva ambulantne, čo neznamená pobyt v nemocnici cez noc. Samotná operácia katarakty zahŕňa odstránenie zakalenej šošovky a jej nahradenie umelou vnútroočnou šošovkou (IOL). Chirurg zvyčajne pomocou vysokofrekvenčného ultrazvuku rozbije zakalenú šošovku na malé kúsky, ktoré potom opatrne odstráni. Na jej miesto sa vloží číra, plastová IOL. Tento proces sa nazýva fakoemulzifikácia a zvyčajne trvá menej ako hodinu. Pooperačná fáza zahŕňa predovšetkým hojenie a zotavovanie. Po operácii môžu pacienti niekoľko dní pociťovať mierne nepohodlie, svrbenie a rozmazané videnie. Pacienti sa zvyčajne môžu do niekoľkých dní vrátiť k svojim každodenným aktivitám, ale musia sa vyhýbať namáhavým činnostiam a užívať predpísané lieky na prevenciu infekcie a kontrolu očného tlaku. Pravidelné kontrolné vyšetrenia u chirurga sú veľmi dôležité na sledovanie zotavenia a posúdenie úspešnosti operácie.